Grande Finale Grote Blindproeverij

Datum en tijd: Woensdag 31 oktober 2018 - 18:30 uur
Locatie: Plein
Titel: Grande Finale Grote Blindproeverij
Georganiseerd door: bezoekers
 
Programma: 18:30 uur, Inloop Pleinbar
19:00 uur, Aanvang proeverij

Op woensdag 31 oktober volgt ‘De Grote Blindproeverij’ in de Pleinzaal. Maximaal 160 liefhebbers (5% van het ledental) kunnen kosteloos meedoen aan de door de brouwers aangeboden blindproeverij. De avond wordt begeleid door Tony Lutz van Brouwerij Scheveningen.

Aanmelding ‘Uw mening telt!’
U kunt zich als (kandidaat)lid aanmelden voor de blindproeverij plus maaltijd door € 12,50 p.p. over te maken naar rekeningnummer IBAN NL23 RABO 0383.105.021 t.n.v. Sociëteit De Witte o.v.v. uw naam, lidnummer en code 3110/BIER.

De proeverij is (zoals aangekondigd) kosteloos waarbij inschrijving alleen mogelijk is middels deelname aan proeverij én maaltijd met een Zuidwester Ur Pilsch van Brouwerij Scheveningen waarvoor een bijdrage van € 12,50 gevraagd wordt.
Deze combinatie wordt gemaakt omdat de uitslag van de blindproeverij tijdens de maaltijd bekend gemaakt zal worden.

Aanmeldingen voor deze avond zullen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst totdat 5% van het ledental ‘(bier)quorum’ is bereikt.

Werkwijze blindproeverij en spelregels van de aanbesteding
Op de blindproefavond hebt u de gelegenheid om de tapbieren van bovengenoemde merken (blind) naast elkaar te proeven. De deelnemers beoordelen door middel van smaaknotities, merkbeleving en waarderingscijfers 5 bieren. Hierna volgt een stemming.

Na de stemming zal Edwin Bruys de uitslag bekend maken en vertellen hoe de bieren door u zijn beoordeeld. Deze input wordt meegenomen in ronde twee van de aanbesteding, de onderhandelingsfase.

Gezien de complexiteit van het totaalpakket is hiervoor een Programma van Eisen opgesteld. De verwachting is derhalve dat ronde twee tenminste twee maanden in beslag zal nemen. Naast de door u gegeven waardering zullen uiteraard ook andere (financiële en logistieke) zaken worden vergeleken om tot een goede totaalafweging te komen.

Voor de goede orde zij vermeld dat we als Witte al vele jaren een goede band hebben met Heineken, maar we vinden het ook goed om de leden ook eens andere premium pilseners te laten proeven en uw mening hierover te peilen.

Het ledenoordeel is een belangrijk onderdeel van deze aanbesteding. Uw aanwezigheid en stem wordt door de Sociëteitscommissie zeer op prijs gesteld.

Daarom graag tot ziens in de Barzaal en de Pleinzaal!

Namens de leden van de Sociëteitscommissie en College van Bestuur,

Edwin Bruys, lid SocCie en hoofdorganisator ‘Witte bierproject’ 
Bart van Straten, Sociëteitscommissaris CvB
Tony van der Togt, Voorzitter CvB
Richard Wijs, Directeur