Historische Tafel

Datum en tijd: Maandag 11 februari 2019 - 17:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Historische Tafel
Georganiseerd door: bezoekers
Spreker(s): Mieke Melief
 
Programma: 17:00 uur, Aanvang Borrel Oude Conversatiezaal
18:00-19:30 uur, Aanvang lezing Leeszaal
19:30 uur, Aanvang diner Oude Conversatiezaal (facultatief)

Voor alle Witteleden

Mieke Melief studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan de universiteiten van Leiden en Nijmegen. Voor haar doctoraalexamen specialiseerde zij zich in de narratologie en de Engelse letterkunde. Ze woonde een jaar in Parijs, twee jaar in Keulen en vier jaar in Zambia. Door haar ervaringen in een ex-Britse kolonie raakte ze geïnteresseerd in de Engelse koloniale tijd.. Na haar pensioen stelde ze voor aan haar tante, Anneke Knüppe-de Jongh, die in 1930 werd geboren in Hong Kong en tot 1946 in China woonde, om de herinneringen aan haar jeugd in China voor haar op te schrijven. Anneke beschikte over een uitgebreid familiearchief met honderden brieven en foto’s uit de periode 1919-1946. Op basis hiervan schreef ze een historische biografie die eind 2016 verscheen.

Zij koos als titel voor de lezing: Hier in het Oosten alles wel, een Amsterdamse familie in China

Het is het verhaal van de familie de Jongh in het verre Oosten, in de eerste helft van de vorige eeuw. Het verenigt de kleine en grote geschiedschrijving: het veilige beschermde, vooroorlogse familieleven en de oorlog met Japan, die alles verandert. Frans de Jongh, Annekes vader, vertrekt in 1919 naar China om te gaan werken voor de Holland China Handelscompagnie in Hong Kong, Shanghai, maar voornamelijk in de noordelijke  stad Tientsin (nu Tianjin). De de Jonghs leiden er jarenlang een kosmopolitisch en geprivilegieerd leven in de concessies. De handel is een tijd lang lucratief, maar valt terug met de gestage toename van de Japanse dreiging vanuit Mantsjoerije. In Europa is inmiddels de oorlog uitgebroken. Repatriëring is dan eigenlijk geen optie meer. Na Pearl Harbour vallen de zaken helemaal stil. De geallieerde burgers in Tientsin mogen de concessies niet meer uit, en uiteindelijk worden ze geïnterneerd in Weihsien, een jappenkamp in Shantung. Deze lezing, ondersteund door historisch beeldmateriaal, beschrijft de politieke ontwikkelingen in de Republiek China, het sociale leven van de expatriates in de concessies van de Chinese verdragshavens, het bedrijfsleven daar, de toenemende dreiging van buitenaf en de omstandigheden in het jappenkamp, dat overigens veel verschilde van de kampen in Indonesië. De Chinese jappenkampen bleven tot nu toe onderbelicht in Nederland en het feit dat er Nederlanders geïnterneerd waren in China is hier minder bekend.

Programma:
Let op: u dient alleen voor het diner in te schrijven!
Aanvang borrel:           17:00 uur, Gaanderij OCZ
Aanvang lezing:           18:00 uur, Leeszaal
Na de lezing is de mogelijkheid om te dineren in de OCZ, waarvoor maximaal 40 personen zich kunnen opgeven.
Aanvang diner:                        19:30 uur, OCZ - Hoofdgerecht ca € 15,50

U kunt tot en met woensdag 6 februari 2019 (schriftelijk) kosteloos annuleren.
Bij niet tijdig of geheel niet annuleren (no-show) is men 100% van de prijs verschuldigd.