Open Leidsche Tafel

Datum en tijd: Dinsdag 5 februari 2019 - 18:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Open Leidsche Tafel
Georganiseerd door: Open Leidsche Tafel
Spreker(s): Prof. mr Hans Franken (1954)
 
Programma: 18:00 uur, Aanvang borrel, Pleinzaal

Voor Witteleden*

 

Ook dit jaar wordt de viering van de Leidse Dies in Den Haag onder auspiciën van het Leids Universiteits Fonds georganiseerd. De Open Leidsche Tafel nodigt u daarom met veel genoegen uit tot het bijwonen van de viering, die de gedaante heeft van een feestelijke borrel.

 

*De Haagse viering van de Dies Natalis van de Leidse Universiteit is bedoeld voor allen die aan deze Universiteit hebben gestudeerd en woonachtig en/of werkzaam zijn in de regio Haaglanden.

 

Net als vorig jaar zal het welkomstwoord worden uitgesproken door onze voorzitter mr. Ernst Enschedé. De gebruikelijke causerie wordt dit jaar uitgesproken door een bijzondere gast:

 

Prof. mr Hans Franken (1954), emeritus hoogleraar Rechtsgeleerdheid en oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

 

Erik Bree (1957), Ernst Enschedé (1956), Henk Grootveld (1971), Wiltfried Idema (1980), Hildur Viddeleer-Graafland (1959), Jan Rutger van Zwet (1987)

 

De kosten voor de lezing inclusief twee drankjes en bittergarnituur hapjes bedraagt € 15,00 p.p.

 

Aanmelding:            

U kunt zich aanmelden door overmaking van € 15,00 p.p. naar rekeningnummer NL74 INGB 0005 3409 63  t.n.v. J.R. van Zwet te Oegstgeest o.v.v. uw jaar van aankomst en – indien van toepassing- uw lidnummer.