Thorbecketafel

Datum en tijd: Woensdag 20 februari 2019 - 18:00 uur
Locatie: Groene Zaal, Plein
Titel: Thorbecketafel
Georganiseerd door: Thorbecketafel
Spreker(s): Annemarie Jorritsma en Floor Vermeulen
 
Programma: 18:00 uur: Ontvangst, Barzaal
18:30 uur: Aanvang lezing, Groene Zaal
19:30 uur: Diner, Oude Conversatiezaal (graag vóóraf melden)

Voor alle Witteleden

 

“Kiezen voor doen”

In het kader van de verkiezing voor de Provinciale Staten en de indirecte verkiezingen voor de Eerste Kamer

 

In deze lezing zullen de VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen, Annemarie Jorritsma en Floor Vermeulen, lijsstrekker voor de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland in gaan op het thema “Kiezen voor doen”. U kunt hen de hemd van het lijf vragen. Denk bijvoorbeeld aan de onderwerpen:  het belang van de provincie, toekomst provincie, onderscheidend vermogen VVD bij de provincie en Eerste Kamer, belang Eerste Kamer in ons democratisch bestel.

 

Sinds 24 november 2015 is de VVD-coryfee al fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Onlangs brak Annemarie Jorritsma een lans voor Eerste Kamerleden met banen en nevenfuncties. Zij vindt dat niet per definitie belangenverstrengeling. Volgens Jorritsma staan senatoren met banen juist midden in de samenleving en doen zij bruikbare ervaringen op voor hun politieke werk.

 

Eerder was Jorritsma twaalf jaar burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG. In het kabinet Kok II was zij minister van Economische Zaken en vice-premier. Daarvoor was zij minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Kok I.

 

De VVD is met dertien van de 75 zetels de grootste partij in de Eerste Kamer.

 

VVD-lijstrekker Floor Vermeulen is als gedeputeerde verantwoordelijke voor verkeer en vervoer, vervoersautoriteit en MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), communicatie en vergunningverlening. Bovendien is hij voorzitter van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB). Hij was eerder provinciaal lijsttrekker van de VVD bij de Statenverkiezingen in 2011 en 2015 en vervolgens formateur van het voorgaande en huidige college.

 

De VVD is met 10 van de 55 zetels de grootste partij in de Provinciale Staten van Zuid Holland.

 

Als u onze lezing wilt bijwonen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om uzelf schriftelijk aan te melden via geraldrensink@casema.nl of via de intekenlijst op de lessenaar in de Gaanderij.

 

En wilt u mij laten weten of u wel of niet van het diner gebruik wilt maken.

Alleen bij melding vóóraf kunt u deelnemen.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het gehele bestuur,

Gérald Rensink

Secretaris Thorbecketafel

06 – 2001 8301