S.P.Q.R. Tafel

Datum en tijd: Donderdag 28 maart 2019 - 18:30 uur
Locatie: Groene Zaal, Plein
Titel: S.P.Q.R. Tafel
Georganiseerd door: S.P.Q.R. Tafel
Spreker(s): Dr. E. Daalder
 
Programma: 18:00 uur: Ontvangst en drankje, Barzaal
18:30 - 19:30 uur: Lezing, Groene Zaal
19:30 uur: Diner, Groene Zaal

Voor alle Witteleden en introducé(e)s

 

‘Imperator vidit puellam formosam’

 

‘Septimius Severus en de zaak van het meisje Rutiliana’

 

 

De S.P.Q.R. Tafel is verheugd, dat Dr. E. Daalder, als gastspreker, voor onze tafel deze lezing wil verzorgen.

 

E. (Elsemieke) Daalder (1987) studeerde Rechtsgeleerdheid (specialisatie civiel recht) en Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden (2005-2012). Van september 2012 tot oktober 2018 was zij werkzaam als promovenda bij de afdeling Rechtsgeschiedenis. In oktober 2018 promoveerde Elsemieke op haar proefschrift De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus (Boom Juridisch: Den Haag 2018). Sinds november 2018 is zij verbonden aan de vakgroep Rechtsgeschiedenis van de Leidse rechtenfaculteit als universitair docent.

 

Verspreid over de Digesten van Justinianus komen we verslagen tegen van verschillende rechtszaken die door keizer Septimius Severus (193-211 n. Chr.) zijn behandeld als hoogste rechter in het Romeinse rijk. Zij zijn tot in detail opgetekend door de jurist Julius Paulus, die onderdeel uitmaakte van de adviesraad (consilium) die de keizer bijstond wanneer hij recht sprak. Zijn beschrijvingen kunnen daarom worden beschouwd als een uniek ooggetuigenverslag van de keizerlijke gerechtelijke procedure ten tijde van Severus. 

In deze lezing zal nader worden ingegaan op de rechtspraak door de keizer in het algemeen en de gang van zaken bij het gerechtshof van Septimius Severus in het bijzonder.  Eén van de door Paulus beschreven zaken, het geval van Rutiliana, staat hierbij centraal. Dit minderjarige meisje was haar verplichtingen uit een koopcontract niet nagekomen, waarop haar wederpartij het contract had ontbonden. Zij wenste in de gelegenheid te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Haar vordering werd door twee verschillende lagere rechters afgewezen, waarna zij hoger beroep aantekende bij Septimius Severus. Had zij bij de keizer wel succes?

 

 

U bent van harte welkom bij deze lezing.

 

Aanmelding voor alleen lezing:
Tot donderdag 28 maart 2019 o.v.v. uw naam, lidnummervia een e-mail aan: spqr.tafel@gmail.com of via de intekenlijst in de Gaanderij op de lessenaar.

 

Aanmelding voor lezing en diner:
Tot dinsdag 26 maart 2019 o.v.v. uw naam en lidnummer via een e-mail aan: spqr.tafel@gmail.com of via de intekenlijst in de Gaanderij op de lessenaar.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De kosten voor consumpties en diner zijn, zoals gebruikelijk, voor eigen rekening. Indien u zich voor het diner aanmeldt en niet aanwezig bent, zal de Witte u 50% van het diner in rekening brengen. Afmelding voor het diner kan tot dinsdag 26 maart 2019.