Duits-Internationale Tafel

Datum en tijd: Woensdag 29 mei 2019 - 18:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Duits-Internationale Tafel
Georganiseerd door: Duits-Internationale Tafel
Spreker(s): Z.E. Heinz Walker-Nederkoorn
 
Programma: Aanvang borrel: 18.00 18:30 uur, Barzaal
Aanvang lezing: 18.30 19:30 uur, Leeszaal
Aanvang diner: 19:30 22:00 uur, Leeszaal of OCZ

Duits-Internationale Tafel

 

Met veel genoegen, nodig ik u namens het bestuur en programmacommissie van de DIT uit voor de bijeenkomst van onze tafel op 29 mei.

  

Wij zijn zeer vereerd dat wij de Zwitserse ambassadeur in Nederland, Z.E. Heinz Walker-Nederkoorn, bereid hebben gevonden ons het een en ander te willen vertellen over:

 
- De positie van Zwitserland in de wereld en in Europa (met name in relatie tot de EU).
- De relatie Zwitserland – Nederland v.v.
- De uitkomst en gevolgen van 3 belangrijke referenda in Zwitserland in de komende weken.

 
Hoewel Zwitserland voor veel van de leden van “de Witte” bekend terrein is, staat er over Zwitserland maar mondjesmaat nieuws in de NL media.
Een bijzondere gelegenheid dus, om meer te weten te komen over de vele gevarieerde aspecten van dat bekende/onbekende land.
  

Ons verzoek is om u te willen opgeven vóór donderdag 23 mei via een email aan de secretaris: dit.dewitte@gmail.com.

 

Wilt u daarbij ook aangeven of u deelneemt aan het aansluitende diner?
Indien U géén voorkeur opgeeft, wordt uitgegaan van een vleesmenu.


Afhangende van het aantal aanmeldingen voor het diner, wordt in overleg met de afdeling reserveringen, besloten of ook het diner in de Leeszaal kan plaatsvinden of met een tafel in de OCZ.
U wordt daar tijdig over geïnformeerd.
 
 
Vriendelijke groet namens bestuur en programmacommissie,


 
Lenie Dwarshuis-van de Beek