Historische Tafel

Datum en tijd: Maandag 13 mei 2019 - 17:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Historische Tafel
Georganiseerd door: bezoekers
Spreker(s): Anet Bleich
 
Programma: 17:00 uur, Aanvang Borrel Oude Conversatiezaal
18:00-19:30 uur, Aanvang lezing Leeszaal
19:30 uur, Aanvang diner Oude Conversatiezaal (facultatief)

Voor alle Witteleden

Anet Bleich is schrijver, journalist en historica. Nadat ze cum laude was afgestudeerd in de politieke en sociale wetenschappen, was ze elf jaar als redacteur verbonden aan weekblad De Groene Amsterdammer. Vervolgens werkte ze als redacteur buitenland, redacteur Boeken en columnist voor de Volkskrant. In 2008 promoveerde ze bij professor Piet de Rooy op de biografie van Joop den Uyl, Dromer en Doordouwer. In februari 2018 verscheen ‘De stille diplomaat’, de biografie van Max van der Stoel. Zij koos als titel voor de lezing: Max van der Stoel, een integere realist die de mensenrechten serieus nam

Max van der Stoel werd als enig kind van een huisarts  tijdens het interbellum geboren in Voorschoten. Zijn belangstelling voor politiek werd al vroeg gewekt. De man die vermoedelijk de Duitse Rijksdag in brand stak, Marinus van der Lubbe, was nog patiënt van zijn vader geweest. De jonge Max volgde diens proces ademloos. De Duitse bezetting van Nederland was voor hem een schok en een vormende ervaring. De als vanzelfsprekend ervaren vrijheid kon zomaar worden weggewist. Het besef dat vrijheid en democratie niet vanzelf spraken en actief moesten worden verdedigd zou voortaan de leidraad in zijn leven zijn. Het naoorlogse bondgenootschap tussen de VS en West-Europa leek hem een onmisbare garantie voor die verdediging tegen de dreiging die uitging van de Sovjet-Unie, maar ook tegen rechtse dictaturen. Als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) gaf hij het opkomen voor de mensenrechten een vaste plek in het buitenlands beleid van Nederland en nam hij actief stelling tegenover zowel rechtse als linkse dictators. In een aantal gevallen met opmerkelijk succes.  Ook later, als Hoge Commissaris inzake de Minderheden van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) nam hij het op voor verdrukte minderheden en wist door succesvolle bemiddeling conflicten (bijvoorbeeld tussen de Baltische staten en Rusland) af te wenden.  De gematigde sociaaldemocraat Van der Stoel, realist en idealist tegelijk, was waarschijnlijk de invloedrijkste Nederlandse diplomaat van de 20ste eeuw.

Programma:
Let op: u dient alleen voor het diner in te schrijven!
Aanvang borrel:           17:00 uur, Gaanderij OCZ
Aanvang lezing:           18:00 uur, Leeszaal
Na de lezing is de mogelijkheid om te dineren in de OCZ, waarvoor maximaal 40 personen zich kunnen opgeven.
Aanvang diner:                        19:30 uur, OCZ - Hoofdgerecht ca € 15,50

U kunt tot en met woensdag 8 mei 2019 (schriftelijk) kosteloos annuleren.
Bij niet tijdig of geheel niet annuleren (no-show) is men 100% van de prijs verschuldigd.