Opera Tafel - Mythe en realiteit in het muziek(theater)

Datum en tijd: Woensdag 1 mei 2019 - 18:30 uur
Locatie: Groene Zaal, Plein
Titel: Opera Tafel - Mythe en realiteit in het muziek(theater)
Georganiseerd door: Opera Tafel
Spreker(s): Paul Korenhof
 
Programma: 18:30 uur: Borrel, Barzaal
19:00 uur: Voordracht, Groene Zaal

Voor alle Witteleden en introducé(e)s 

 

Mythe en realiteit in het muziek(theater)

 

De Opera tafel is verheugd dat de bekende operakenner Paul Korenhof bereid is een lezing te geven voor leden van Sociëteit de Witte over mythe en realiteit in het muziektheater. Wij nodigen u van harte uit te komen luisteren naar deze boeiende spreker. De heer Korenhof heeft een aantal standaardwerken over opera geschreven, o.a. Geschiedenis van de Opera (uitg. Kluwer) en de Nieuwe Encyclopedie van de Opera. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan o.a. een liber amicorum voor Bernard Haitink en een (auto)biografie van Cristina Deutekom. Hij schrijft regelmatig voor de Nederlandse bladen over toneel en opera (o.a. Haagse Courant, Telegraaf, Brabant Pers) en geeft lezingen/gastcolleges over muziektheater in binnen en buitenland. Het meest bekend voor operaliefhebbers is de heer Korenhof waarschijnlijk vanwege zijn bijdragen aan het maandblad Luister en zijn radio programma’s, aanvankelijk voor de NCRV en nu al meer dan 20 jaar wekelijks op de Concertzender (‘s zondags 13.00 uur).  De heer Korenhof is docent muziek-en theatergeschiedenis aan Hogeschool Zuyd in Maastricht. Hij zal voor ons in 45 minuten een tipje van de sluier oplichten over een actueel onderwerp te weten mythe en realiteit  in het muziektheater. Mis het niet en neem evt. een (jonge) introduce mee! Gaarne opgaaf voor 26 april bij Nora.Stehouwer@kpnmail.nl of op de intekenlijst op de lessenaar in de gaanderij.  

 

Aanmelding:
U kunt zich tot en met woensdag 25 april aanmelden via de intekenlijst in de Gaanderij op de lessenaar of via een e-mail aan: Nora.Stehouwer@kpnmail.nl.