S.P.Q.R. Tafel - Van land- naar zeemacht: hoe werden de Romeinen ook meesters over de zee?

Datum en tijd: Donderdag 23 mei 2019 - 18:00 uur
Locatie: Groene Zaal, Plein
Titel: S.P.Q.R. Tafel - Van land- naar zeemacht: hoe werden de Romeinen ook meesters over de zee?
Georganiseerd door: S.P.Q.R. Tafel
Spreker(s): mr I.M. de Jong
 
Programma: 18:00 uur: Ontvangst, Barzaal
18:30 - 19:30 uur: Lezing, Groene Zaal
19:30 uur: Diner, Groene Zaal

Voor alle Witteleden en introducé(e)s

 

Ian de Jong studeerde rechten aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn militaire diensttijd diende hij als reserveofficier bij de Mijnendienst van de Koninklijke Marine. Van 1972-2010 was hij als diplomaat werkzaam op diverse posten in het buitenland en op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens zijn stage bij de Nederlandse ambassade te Rome in 1972 verdiepte zich door bijna dagelijkse wandelingen door de eeuwige stad zijn als gymnasiast al gekweekte belangstelling voor het oude Rome.

 

Hoe konden de Romeinen in relatief korte tijd opstijgen tot grote maritieme mogendheid, die oude, ervaren zeemachten als Carthago en diverse Griekse staten oversteeg, en uiteindelijk van de kaart veegde? Welke organisatie en strategie lagen daaraan ten grondslag? Welke schepen, tactiek en bewapening gebruikten de Romeinen in de strijd met hun tegenstanders? Deze vragen worden geïllustreerd door de bespreking van enkele beroemde zeeslagen in de tijd van de Romeinse republiek, dus van circa 500 v. Chr. tot het begin van de keizertijd onder Octavianus, beter bekend als Augustus. De lezing wordt o.a. vergezeld van animatie filmpjes.                                                          


 

U bent van harte welkom bij deze interessante lezing.

 

Na de lezing is er de mogelijkheid om gezamenlijk met de leden van de S.P.Q.R. Tafel te dineren.

Aanmelding voor alleen lezing:
Tot donderdag 23 mei 2019 o.v.v. uw naam, lidnummervia een e-mail aan: spqr.tafel@gmail.com of via de intekenlijst in de Gaanderij op de lessenaar.

 

Aanmelding voor lezing en diner:
Tot maandag 20 mei 2019 o.v.v. uw naam en lidnummer via een e-mail aan: spqr.tafel@gmail.com of via de intekenlijst in de Gaanderij op de lessenaar.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De kosten voor consumpties en diner zijn, zoals gebruikelijk, voor eigen rekening. Indien u zich voor het diner aanmeldt en niet aanwezig bent, zal de Witte u 50% van het diner in rekening brengen. Afmelding voor het diner kan tot maandag 20 mei 2019.