Kandidatenkring

Datum en tijd: Donderdag 25 juli 2019 - 18:30 uur
Locatie: Paviljoen
Titel: Kandidatenkring
Georganiseerd door: bezoekers
 
Programma: 18.30 uur : Borrel
19.00 uur : Diner

Graag nodigen wij u namens het bestuur van de Kandidaten-Kring uit voor de vijftiende bijeenkomst, op donderdag 25 juli 2019 om 18:30 uur. 

 

Nu het zomerseizoen is gestart, vinden de bijeenkomsten plaats in het Paviljoen van de Sociëteit De Witte in Scheveningen! De bijeenkomst begint met een borrel om 18:30 uur en wordt gevolgd door een diner in de Sientje van Houtenzaal

 

Aan elke bijeenkomst verbinden we een thema om de Sociëteit De Witte beter te leren kennen. Deze avond zal in het teken staan van Verhalen en Bier. Een speciaal lid van de pas opgerichte Biertafel zal trots hierover vertellen. Tevens hebben we een zeer actief Lid gevraagd of hij een aantal van zijn ervaringen binnen de Sociëteit, alsmede de mogelijkheden die er voor (kandidaat) leden zijn met ons wil delen.

 

Doel Kandidaten-Kring


De Kandidaten-Kring is in 2018 in het leven geroepen als trefpunt waar kandidaten op basis van gezamenlijke interesses elkaar kunnen vinden en verder kunnen kennismaken met de Sociëteit, haar leden en haar tafels. Tevens is er ruim tijd om gezellig te borrelen en nieuwe mensen te leren kennen middels een ontspannen en informele sfeer. Deze bijeenkomsten vinden standaard plaats op de 4e donderdag van de maand (zet alvast in uw agenda!). Uw voordragers zijn ook meer dan welkom. Bent u onlangs geballoteerd en/of officieel lid geworden: van harte gefeliciteerd! U bent dan nog steeds van harte welkom op onze bijeenkomsten. 


Met weer een goede opkomst van kandidaat-leden, blikken we terug op een geslaagde bijeenkomst op 27 juni, met een opkomst van 35 man. Veel informatie ontvangen van de Italië & Multicultural tafel waaruit aanmeldingen voortvloeiden. Tevens kregen de kandidaten die voor het eerst aanwezig waren weer de kans om zichzelf voor te stellen, een leuke traditie.

 

Aanmelding Diner
Indien u zich wilt aanmelden voor het diner van 25/7 vragen we u €21,15 p.p. over te maken naar rekeningnummer IBAN NL23 RABO 0383.105.021 t.n.v. Sociëteit De Witte o.v.v. uw naam, lidnummer en code 2507/KANDIDAAT .

  • Mocht u vegetarisch willen eten, dan kan uiteraard een alternatief worden geregeld. Graag horen wij dit wel op voorhand.
  • Alle drankjes op de avond zelf dient u aan het einde van de avond af te rekenen. 

Uw betaling dient uiterlijk 18 juli in het bezit te zijn van de Sociëteit. Na ontvangst van uw betaling is er sprake van een definitieve reservering. Hiervan ontvangt u geen bevestiging. Indien u wel een bevestiging van uw betaling wenst, kunt u die per e-mail aanvragen via reserveringen@societeitdewitte.nl.

De volgende bijeenkomst is op 22 augustus (4e donderdag van de maand).We hopen u en uw voordragers wederom te mogen verwelkomen op 25 juli in de zomerse locatie van het Paviljoen!

Met vriendelijke groet,

De Kandidaten-Kring