Kandidaten-Kring

Datum en tijd: Donderdag 26 september 2019 - 18:30 uur
Locatie: Plein
Titel: Kandidaten-Kring
Georganiseerd door: bezoekers
 
Programma: 18.30 uur : Borrel, Commissarissenkamer
19.00 uur : Diner, Commissarissenkamer

Graag nodigen wij u namens het bestuur van de Kandidaten-Kring uit voor de zestiende bijeenkomst, op donderdag 26 september 2019 om 18:30 uur. 

Aan elke bijeenkomst verbinden we een thema om de Sociëteit De Witte beter te leren kennen.

 

We starten vanaf 18.30 uur met een borrel, waarna van 19.00 uur tot 20.00 uur de wijnproeverij zal zijn. Om 20.00 uur gaan we aan tafel voor het diner. 

 

Voor de wijnproeverij vragen wij een extra bijdrage van €25,00. Wilt u niet deelnemen aan de wijnproeverij, maar wel aansluiten bij het diner, of enkel deelnemen aan de wijnproeverij, dan kunt u dat bij uw aanmelding aangeven. De wijze van aanmeldingen treft u verderop in deze e-mail aan bij het kopje ‘aanmelding’.

 

De kosten voor het diner zijn €21,15 per persoon. Consumpties tijdens de borrel en het diner dient u, zoals gebruikelijk, aan het einde van de avond af te rekenen. 

 

Doel Kandidaten-Kring

De Kandidaten-Kring is in 2018 in het leven geroepen als trefpunt waar kandidaten elkaar op basis van gezamenlijke interesses kunnen vinden en verder kunnen kennismaken met de Sociëteit, haar leden en haar tafels. Tevens is er ruim tijd om gezellig te borrelen en nieuwe mensen te leren kennen in een ontspannen en informele sfeer. 

De bijeenkomsten vinden standaard plaats op de 4e donderdag van de maand (zet alvast in uw agenda!). Uw voordragers zijn ook meer dan welkom. En bent u onlangs geballoteerd en/of officieel lid geworden: van harte gefeliciteerd! Ook dan bent u nog steeds van harte welkom op onze bijeenkomsten.

 

Aanmelding 

 

Aanmelding wijnproeverij plus diner 

Voor de wijnproeverij én diner vragen wij u € 46,15 p.p. over te maken naar rekeningnummer IBAN NL23 RABO 0383.105.021 t.n.v. Sociëteit De Witte o.v.v. uw naam, lidnummer en code 2609/KANDIDAAT/WIJNPROEVERIJ-DINER. 

 

Aanmelding wijnproeverij zonder diner

Mocht u enkel willen deelnemen aan de wijnproeverij, dan vragen wij u €25,00 p.p. over  te maken naar rekeningnummer IBAN NL23 RABO 0383.105.021 t.n.v. Sociëteit De Witte o.v.v. uw naam, lidnummer en code 2609/KANDIDAAT WIJNPROEVERIJ

 

Aanmelding diner 

Indien u zich uitsluitend voor het diner wil aanmelden, vragen wij u €21,15 over te maken naar rekeningnummer IBAN NL23 RABO 0383.105.021 t.n.v. Sociëteit De Witte o.v.v. uw naam, lidnummer en code 2609/KANDIDAAT/DINER.

 

Mocht u vegetarisch eten, dan vernemen wij dit graag op voorhand. 

 

Uw betaling dient uiterlijk 20 september in het bezit te zijn van de Sociëteit. Na ontvangst van uw betaling is er sprake van een definitieve reservering. Hiervan ontvangt u geen bevestiging. Indien u wel een bevestiging van uw betaling wenst, kunt u die per e-mail aanvragen via reserveringen@societeitdewitte.nl.

 

De volgende bijeenkomst is op 24 oktober

 

We hopen u en uw voordragers wederom te mogen verwelkomen op 26 september!

 

 

Met vriendelijke groet,

De Kandidaten-Kring