Tafel De Kleine Maatschappij

Datum en tijd: Maandag 16 september 2019 - 18:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Tafel De Kleine Maatschappij
Georganiseerd door: De Kleine Maatschappij
Spreker(s): Maxim Februari
 
Programma: 18:00 uur, Ontvangst in de Groene Zaal
18:30 uur, Aanvang lezing in de Groene Zaal
19:30 uur, Aanvang borrel in de Gaanderij/ barzaal OCZ

Voor alle Witteleden en introducé(e)s 

 

 

Kunstmatig Intelligente Systemen

 

Help, de criminaliteit verdwijnt

 

 

‘Kunstmatig intelligente systemen’ nemen steeds vaker voor ons beslissingen ten aanzien van bijvoorbeeld veiligheid, financiën, onderwijs en zorg.

Niemand kan nog overzien hoe de onnoembare toepassingen op het gebied van ‘Artificial Intelligence’ zich zullen ontwikkelen. Lastige juridische en ethische vragen zijn hierbij aan de orde.

 

Helemaal lastig wordt het als recht en ethiek zélf door kunstmatig intelligente systemen worden overgenomen. Wat is de toekomst van regels en wetten? Kunnen we die regelgeving straks nog wel overtreden? Help, de criminaliteit verdwijnt!

 

Maxim Februari is schrijver (o.m. de romans De Literaire Kring en Klont), rechtsfilosoof en columnist van NRC Handelsblad. Hij is winnaar van de Heldringprijs 2018 voor columnistiek. De jury omschreef Maxim Februari als een origineel schrijver en denker en een geweldig stilist, met niet zelden een fijnzinnig gevoel voor humor. ‘Hij maakt nieuwsgierig, zet aan tot denken en is kritisch op een zeer unieke manier.’   

 

Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel

De Kleine Maatschappij bestaat uit De Witteleden die een bestuursfunctie hebben vervuld of nog vervullen in Departement ’s-Gravenhage van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (NMNH). Zij vormden tien jaar geleden een De Wittetafel om hun prettige contacten en discussies over maatschappelijke onderwerpen te kunnen voortzetten.

 

De NMNH (ook De Maatschappij genoemd) is in 1777 opgericht als economische tak van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste genootschap van geleerden in Nederland, opgericht in 1752.  

 

‘Respectabel en vitaal’

De Maatschappij kent een rijk verleden. Oud-secretaris-generaal Geelhoed noemde haar in 2002 bij het 225-jarige bestaan ‘respectabel en vitaal’. Zij speelde o.m. een rol van betekenis bij de totstandkoming van de Jaarbeurs, de industriële wederopbouw van naoorlogs Nederland en de stichting van Nyenrode.

 

Zo was het in oorsprong ook bedoeld: de Maatschappij droeg bij aan bevordering van ondernemerschap, stimuleerde economische vooruitgang, schiep welvaart en bestreed aldus armoede. Nog altijd benadrukt de landelijke vereniging het belang van technologische en economische ontwikkeling, in samenwerking met overheden en kennisinstellingen.

 

 

Aanmelding

Indien u aan het diner wilt deelnemen, dient u € 38,85 p.p. over te maken naar rekeningnummer met IBAN: NL23RABO0383105021 t.n.v. Sociëteit De Witte o.v.v. uw naam/namen, lidnummer en code De Kleine Maatschappij 16/09.

 

Op verzoek van de Sociëteit dient uw betaling uiterlijk drie dagen van tevoren te zijn overgemaakt. U kunt tot woensdag 11/9 kosteloos annuleren. Bij niet tijdig of geheel niet annuleren bent u helaas 100% van de prijs verschuldigd.