Thorbecketafel

Datum en tijd: Dinsdag 24 september 2019 - 18:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Thorbecketafel
Georganiseerd door: Thorbecketafel
 
Programma: 18.00 uur, Barzaal
18.30 uur, Pleinzaal

Voor alle Witteleden

 

Sprekers:

Wouter Koolmees en Tamara van Ark

 

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

 

De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, pensioen, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

 

Kortom voldoende stof om over te discussiëren. 

 

Aanmelding:

Als u onze lezing wilt bijwonen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om uzelf schriftelijk aan te melden via geraldrensink@casema.nl of via de intekenlijst op de lessenaar in de Gaanderij.