Groen tafel

Datum en tijd: Dinsdag 12 november 2019 - 17:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Groen tafel
Georganiseerd door: Groen Tafel
Spreker(s): Hans Borstlap & Max Keulaerds
 
Programma: 17:00 uur, Inloop in de Barzaal
17:30 uur, Start duo lezing in de Pleinzaal
19:00 uur, Einde duo lezing in de Pleinzaal

Voor alle Witteleden

 

De kloof tussen flexwerk en vaste banen in Nederland is groot. Vaste werknemers zijn goed beschermd. Veel flexwerkers lopen echter onverzekerd rond, bouwen geen pensioen op en missen ontslagbescherming. Het tempo waarin deze tweedeling zich voltrekt is zorgwekkend.

 

Hans Borstlap, voormalig lid van de Raad van State, is voorzitter van de door de regering ingestelde Commissie regulering van werk. Deze commissie publiceerde in juni 2019 een discussienota over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Eind dit jaar brengt de commissie advies uit aan de regering.

 

Max Keulaerds, advocaat, is co-voorzitter van een expertgroep, die – eveneens in juni 2019 – een ontwerp voor een toekomstig Wetboek van Werk publiceerde, met dezelfde brede scope als de discussienota.

 

In de duo-lezing bespreken zij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hun gezamenlijk uitgangspunt is dat bovenvermelde tweedeling niet bij een land als Nederland past en het noodzakelijk is dat onze arbeidsmarkt anders wordt gereguleerd.

 

De duo-lezing wordt – op initiatief van de Groen Tafel - georganiseerd door de Thorbecke Tafel, de Troelstra Tafel, de Van Mierlo Tafel en de Groen Tafel en is toegankelijk voor alle leden van De Witte.

 

 

Programma: 

Inloop :                      17:00 uur, Barzaal

Duo-lezing :              17:30 – 19:00 uur, Pleinzaal

 

Aanmelding

U kunt zich tot 1 november 2019 aanmelden o.v.v. uw naam en lidnummer via de intekenlijst op de lessenaar in de Gaanderij of – mede o.v.v. “Lezing Arbeidsmarkt 12/11” - via een e-mail aan receptie@societeitdewitte.nl.