Landbouw Tafel

Datum en tijd: Dinsdag 12 november 2019 - 18:30 uur
Locatie: Groene Zaal, Plein
Titel: Landbouw Tafel
Georganiseerd door: Landbouwtafel
Spreker(s): Carola Schouten
 
Programma: 18:00 uur, Aanvang lezing in de Groene Zaal

Voor alle Witteleden introducé(e)’s

  

 

Drs. C.J. (Carola) Schouten, studeerde bedrijfskunde  in Tel Aviv en Rotterdam, vervulde diverse functies binnen de overheid en was vervolgens lid van de Tweede Kamer voor zij in 2017 voor haar partij, de Christen Unie, werd benoemd tot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president in kabinet Rutte III. Een kabinet waarvan zij medeonderhandelaar was.

 

 De Landbouwtafel viert in het jaar 2019 haar 50-jarig bestaan en is bijzonder verheugd dat Mw. Schouten heeft toegezegd in dat verband een lezing te willen houden. Zij zal ongetwijfeld ingaan op de actuele en politieke ontwikkelingen die op haar terrein liggen. In de pers is zij herhaaldelijk te volgen. Gelet op de vele uitdagingen waarvoor zij staat belooft het een interessante bijeenkomst te worden. Zodra de titel van haar inleiding bekend is, zal deze bekend worden gemaakt.

Een mooie kans om uit de eerste hand de uitdagingen en de politieke keuzes te vernemen!

 

Aanmelding:

Opgave uiterlijk op 26 September a.s. liefst via het schrift of anders aan Josine Diephuis: jadiephuis@casema.nl