S.P.Q.R. Tafel

Datum en tijd: Donderdag 28 november 2019 - 18:00 uur
Locatie: Groene Zaal, Plein
Titel: S.P.Q.R. Tafel
Georganiseerd door: S.P.Q.R. Tafel
Spreker(s): Jeanine Nona van Erk
 
Programma: 18:00 uur, Aanvang Borrel in de Barzaal
18:30 uur, Aanvang lezing in de Groene Zaal
19:30 uur, Aanvang diner in de OCZ

Voor alle Witteleden en introducé(e)s

 

  

Jeanine van Erk werkte in de jaren 70 als redactrice bij kinderboekenuitgeverij Deltos Elsevier in Amsterdam. Later was zij in het kader van een jarenlange plaatsing bij de afdeling pers en cultuur van de Nederlandse ambassade in Berlijn, o.a. lid van de Nederlands-Duitse Onderwijscommissie voor Pedagogische Uitwisseling. Haar werkzaamheden waren voornamelijk voorlichtingsactiviteiten op onderwijs- en publieksdiplomatiek gebied.

 

Haar lezing gaat over keizer Claudius en zijn omgeving, bezien vanuit het perspectief van de historici Suetonius en Tacitus, als ook dat van de dichter Robert Graves, schrijver van de bekende boeken ‘I Claudius’ en ‘Claudius the God’. Getracht wordt een beeld te schetsen van een door zijn naaste omgeving miskende Claudius, die moest zien te overleven tijdens de heerschappijen van zowel zijn oom Tiberius als zijn neef Caligula. Claudius wordt door zijn afkomst gedefinieerd, namelijk; als enige overlevende mannelijke erfgenaam van Augustus komt hij uiteindelijk aan de macht. De antieke bronnen beschrijven hem als naïef en bijgelovig en makkelijk te manipuleren door zijn vertrouwelingen en door echtgenote nummer 3 Valeria Messalina en echtgenote nummer 4 Julia Agrippina. De lezing eindigt met een korte beschrijving van Nero, de doodgraver van de Julisch-Claudische dynastie.

  

U bent van harte welkom bij deze interessante lezing.

  

Aanmelding voor alleen de lezing:

Tot 31 oktober via een e-mail aan: spqr.tafel@gmail.com

 

Aanmelding voor lezing en diner:

Tot 29 oktober via een e-mail aan: spqr.tafel@gmail.com met vermelding van uw lidmaatschapsnummer van De Witte.

 

U kunt zich voor de lezing en het diner ook opgegeven via de lijst op de lessenaar in de Gaanderij.

 

Voor deelname aan de lezing zijn geen kosten verbonden. De kosten voor consumpties en diner zijn, zoals gebruikelijk, voor eigen rekening. Indien u zich voor het diner aanmeldt en niet aanwezig bent, zal de Witte u 50% van het diner in rekening brengen. Afmelding voor het diner kan tot 29 oktober