Historische Tafel

Datum en tijd: Maandag 9 december 2019 - 17:00 uur
Locatie: Leeszaal, Plein
Titel: Historische Tafel
Georganiseerd door: Historische Tafel
Spreker(s): Prof. Dr. Remieg Aerts
 
Programma: 17:00 uur, Aanvang borrel in de Gaanderij OCZ
18:00 uur, Aanvang lezing in de Leeszaal
19:30 uur, Aanvang diner in de OCZ

Voor alle Witteleden

  

Hij is hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. In 2018 verscheen Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman. Eerder publiceerde hij onder meer De letterheren (1997), Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland  (1999, 2013) Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 (2006), Het aanzien van de politiek (2009) en In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer (2015).

 

Hij koos als titel voor zijn lezing:

Mr. J.R. Thorbecke, een biografie in zeven thema's.

 

Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) geldt als architect van de grondwet, de Nederlandse staatsinrichting en de parlementaire democratie. Hij wordt nog steeds aangeroepen in actuele politieke kwesties. Hij is de enige Nederlandse politicus met standbeelden in drie verschillende steden.

Wie was Thorbecke? Als halve Duitser en lutheraan uit een berooide Zwolse familie, maakte hij in zijn eerste vijftig jaar een wetenschappelijke carrière, als classicus, filosoof, historicus en jurist.

 

 

Pas daarna ging hij in de politiek. Van 1848 tot 1872 legde hij als grondwetgever, Tweede Kamerlid en premier van drie kabinetten zijn wil op aan de Nederlandse politiek. Hij brak de macht van het bestuurlijke ancien regime en opende de weg naar modernisering.

 

Als compromisloze figuur tussen ‘karnemelkmannen’ was hij de eerste politicus die het land in kampen van vereerders en haters verdeelde. ‘Populair is alleen hij, die met zijn volk de fouten deelt.’

Hij gaf vorm aan de rechtsstaat, de parlementaire politiek, de constitutionele monarchie en de scheiding van kerk en staat. Hij richtte Nederland in.

Voor zijn vrienden, vrouw en kinderen bleef hij altijd: Thorbecke. Maar zijn huwelijk met zijn ‘Madonnaatje’ Adelheid Solger is een van de tederste romances van de negentiende eeuw geweest.

 

Met de jaren is Thorbecke een mythische figuur geworden, een monument. In de eerste volledige biografie sinds jaren brengt Remieg Aerts deze intrigerende staatsman tot leven, in een breed panorama van de politiek, wetenschap en cultuur van de negentiende eeuw. Voor onze tijd bepaalt hij opnieuw de ware betekenis van Thorbecke.

 

Bij niet tijdig of geheel niet annuleren (no-show) is men 100% van de prijs.

 

 U kunt zich aanmelden door u int e schrijven op de lessenaar in de gaanderij of een e-mail sturen naar receptie@societeitdewtte.nl