Duits-Internationale Tafel

Datum en tijd: Woensdag 29 januari 2020 - 18:30 uur
Locatie: Leeszaal, Plein
Titel: Duits-Internationale Tafel
Georganiseerd door: Duits-Internationale Tafel
Spreker(s): Roxanna Brands
 
Programma: 18:30 uur, Aanvang Borrel in de Barzaal
19:00 uur, Aanvang lezing in de Leeszaal
20:30 uur, Aanvang diner in Leeszaal of OCZ

Voor alle Witteleden

 

In 2019 is honderd jaar geleden dat architect Walter Gropius in de Duitse plaats Weimar het Staatliches Bauhaus oprichtte. Het Bauhaus was een kunstschool waar vernieuwend onderwijs werd gegeven op het gebied van beeldende kunst, kunstnijverheid en architectuur. Hoewel de school slechts veertien jaar (1919-1933) bestond, is de internationale invloed ervan op het gebied van kunstonderwijs en de ontwerppraktijk enorm. Het zou zomaar  kunnen dat u thuis een stalen buismeubel heeft staan naar het ontwerp van Bauhaus-docent Mart Stam of Marcel Breuer!

 

Misschien zag u de tentoonstelling ‘Bauhaus - Nederland. Pioniers van een nieuwe wereld’ in het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Architectuurhistorica en Bauhaus- specialiste Roxanna Brands (architectuurhistorica) was als Bauhaus-specialiste nauw betrokken bij de voorbereiding van deze tentoonstelling. Zij studeerde Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht en schreef haar afstudeerscriptie over vier vrijwel onbekende Nederlandse architecten die in de periode 1930-1932 aan het Bauhaus in Dessau (waar de school in 1926 naartoe verhuisde) studeerden.

 

Roxanna Brands heeft tijdens haar afstuderen Bauhaus-gerelateerd archiefmateriaal in kaart gebracht voor Het Nieuwe Instituut (het voormalige Nai) in Rotterdam. Ook verwierf zij voor het Nai nieuwe Bauhaus-materialen verwierf. Roxanna werkte ook voor de Bauhaus Stichting in Dessau aan een onderzoeksproject dat resulteerde in de tentoonstelling: Handle with Care: Unpacking  a Bulky Table. Als zelfstandig architectuurhistorica publiceert zij en geeft zij lezingen over haar onderzoek.

 

Op woensdag 29 januari 2020 is Roxanna bij DIT voor een lezing over de betekenis van het Bauhaus. Na een introductie over de  betekenis van het Bauhaus en de viering hiervan in het jubileumjaar, gaat zij dieper in op haar eigen onderzoek en zal zij over nieuwe (verassende) feiten en materiaal uit haar recente onderzoek vertellen - bijvoorbeeld over de tot nu toe onderbelichte architecturale oeuvres van de vier Nederlandse Bauhausstudenten (Franz Hausbrand, Frants Röntgen en de broers Johannes en Cornelis van der Linden) en de invloed die het Bauhaus-onderwijs hierop heeft gehad. 

 

Kortom, we gaan een interessante avond tegemoet en zien u graag in grote getalen tegemoet!


 Aanmelding lezing en diner:

U kunt zich aanmelden via én door overmaking van € 27,85 pp (hoofdgerecht, 2 glazen huiswijn en koffie/thee ‘toe’) op rekeningnummer IBAN NL23 RABO 0383.105.021 t.n.v. Sociëteit De Witte o.v.v. uw naam, lidnummer en code [29/01-DIT].  Wij verzoeken u uw keuze, vis, vlees of vegetarisch bij het betalingskenmerk te noteren. Zonder opgave wordt het vlees. Bij voorbaat dank hiervoor. De kosten per introducé bedragen eveneens € 27,85, ook voor hen graag de menukeuze opgeven. Volledigheidshalve, alles wat buiten het hoofdgerecht wordt genuttigd, is voor eigen rekening en dient op de avond zelf afgerekend te worden.

 

Uw betaling dient uiterlijk woensdag 22 januari 2020 in het bezit te zijn van de Sociëteit. Na ontvangst van uw betaling is er sprake van een definitieve reservering. Hiervan ontvangt u geen bevestiging. Indien u wel een bevestiging van uw betaling wenst kunt u die per e-mail aanvragen via reserveringen@societeitdewitte.nl.