Thorbecketafel

Datum en tijd: Dinsdag 21 januari 2020 - 18:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Thorbecketafel
Georganiseerd door: Thorbecketafel
Spreker(s): prof. dr. R.A.M. (Remieg) Aerts
 
Programma: 18:00 uur, Ontvangst in de Barzaal
18:30 uur, Aanvang lezing in de Groene zaal
19:30 uur, Aanvang diner in de Oude Conversatiezaal

Voor alle Witteleden

 

“Thorbecke wil het – Biografie van een staatsman”.

 

Op 18 mei 2018 schreef Martin Sommer in de Volkskrant: “Biograaf Remieg Aerts doet de intellectuele reus Thorbecke recht”. Of Thorbecke het eens zou zijn geweest met de politiek van nu valt zeer te betwijfelen. Zijn biograaf Remieg Aerts schreef een boeiend portret van een intellectuele reus én onbuigzame vechtersbaas.

 

Johan Rudolf Thorbecke is de geschiedenis in gegaan als auteur van de grondwet van 1848 en als de architect van het staatkundige Huis van Thorbecke en de parlementaire democratie. Een staatsman zoals Nederland er maar weinig gehad heeft.

 

Hij was een buitenstaander. Een halve Duitser, uit een berooide familie, lutheraan in een overwegend hervormd Nederland, filosoof in domineesland, hoogleraar in Gent tot de revolutie van 1830, compromisloos politicus met een dwingende wil. Hij ontleende zijn kracht juist aan zijn minderheidspositie. Zijn rijke, intellectuele liberalisme was zowel toen als nu on-Nederlands.

 

Ook voor zijn vrienden, zijn vrouw en kinderen was hij: Thorbecke. Maar onder zijn droge uiterlijk was hij een gepassioneerde man die alleen volledig leefde in zijn liefde, in muziek en in natuur.

 

Met de jaren is Thorbecke een wat mythische figuur geworden, een monument. In de eerste volledige biografie sinds jaren brengt Remieg Aerts deze intrigerende staatsman tot leven, in een breed panorama van de politiek, wetenschap en cultuur van de negentiende eeuw.

 

Remieg Aerts (1957) is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hij schreef eerder het viermaal bekroonde De letterheren (1997) en boeken over Amsterdam in de negentiende eeuw (2006) en Het aanzien van de politiek (2009). Hij is coauteur van Omstreden democratie (2013), Land van kleine gebaren (2013) en In dit Huis; Twee eeuwen Tweede Kamer (2015).

 

Als u onze lezing wilt bijwonen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om uzelf schriftelijk aan te melden via geraldrensink@casema.nl of via de intekenlijst op de lessenaar in de Gaanderij.

 

En wilt u mij laten weten of u wel of niet van het diner (maximaal 16 personen, wie het eerst komt, wie het eerst maalt) gebruik wilt maken.

Alleen bij melding vóóraf kunt u deelnemen.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het gehele bestuur,

Gérald Rensink

Secretaris Thorbecketafel