De immigratiecrisis van de vijfde eeuw en de ondergang van het Romeinse Rijk

Datum en tijd: Donderdag 27 februari 2020 - 18:30 uur
Locatie: Groene Zaal, Plein
Titel: De immigratiecrisis van de vijfde eeuw en de ondergang van het Romeinse Rijk
Georganiseerd door: S.P.Q.R. Tafel
Spreker(s): Prof.mr. W.J. Zwalve
 
Programma: 18:00 uur, Ontvangt & Borrel | Barzaal
18:30 - 19:30 uur, Lezing | Groene Zaal
19:30, Diner | Groene Zaal

Voor alle Witteleden en introducé(e)s

 

Er wordt de afgelopen jaren bij herhaling door politici en academisch journaille verwezen naar de ondergang van het Romeinse rijk in de vijfde eeuw die, zo meent men, het gevolg is geweest van de massa-immigratie (de zogeheten ‘volksverhuizingen’) die in die eeuw plaatsvond. In zijn lezing zal Willem Zwalve stilstaan bij die Germaanse ‘massa-immigratie’ en de wijze waarop de Romeinse overheid daarop reageerde. De conclusie zal zijn dat het Romeinse rijk eerder ten gronde is gegaan ten gevolge van de diepe kloof die daarin was ontstaan tussen armen en rijken dan door de massa-immigratie


Willem Zwalve doceerde van 1973 tot 1987 het vak Romeins recht aan de juridische faculteit van de RU Groningen, waar hij van 1987 tot 1993 hoogleraar Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid was. Van 1993 tot 2015 was hij als hoogleraar verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, waar hij eveneens het vak Romeins recht onderwees. Zijn publicaties hebben voornamelijk betrekking op het Romeinse privaatrecht, maar na zijn pensionering is hij zich voornamelijk bezig gaan houden met het Romeinse staats- en publiekrecht en meer in het bijzonder de doorwerking daarvan in de Europese Middeleeuwen.

 

U bent van harte welkom bij de lezing.

 

Na de lezing is er de mogelijkheid om gezamenlijk met de leden van de S.P.Q.R. Tafel te dineren.

 

Aanmelding voor alleen lezing: 

Tot donderdag 27 februari 2020 o.v.v. uw naam, lidnummervia een e-mail aan: spqr.tafel@gmail.com of via de intekenlijst in de Gaanderij op de lessenaar.

 

Aanmelding voor lezing en diner:
Tot maandag 24 februari 2020 o.v.v. uw naam en lidnummer via een e-mail aan: spqr.tafel@gmail.com of via de intekenlijst in de Gaanderij op de lessenaar.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De kosten voor consumpties en diner zijn, zoals gebruikelijk, voor eigen rekening. Indien u zich voor het diner aanmeldt en niet aanwezig bent, zal de Witte u 50% van het diner in rekening brengen. Afmelding voor het diner kan tot maandag 24 februari 2020.