Dies Leidse Universiteit: De Hoge Raad en zijn taken

Datum en tijd: Dinsdag 11 februari 2020 - 18:00 uur
Locatie: Pleinzaal, Plein
Titel: Dies Leidse Universiteit: De Hoge Raad en zijn taken
Georganiseerd door: Open Leidsche Tafel
Spreker(s): Dr Maarten W.C. Feteris
 

Voor Witteleden*

 

Ook dit jaar wordt de Leidse Dies in Den Haag gevierd.

De Open Leidsche Tafel nodigt U daarom met veel genoegen uit tot het bijwonen van de viering, die de gedaante heeft van een feestelijke borrel.

 

*De Haagse viering van de Dies Natalis van de Leidse Universiteit is bedoeld voor allen die aan deze Universiteit hebben gestudeerd en woonachtig en/of werkzaam zijn in de regio Haaglanden.

 

Het welkomstwoord zal worden uitgesproken door onze nieuwe voorzitter mr. Henk Grootveld. De gebruikelijke causerie wordt dit jaar gehouden door een bijzondere gast:

 

Dr. Maarten W.C. Feteris,

President van de Hoge Raad der Nederlanden

Titel: “De Hoge Raad en zijn taken”

 

Aanmelding:            

U kunt zich aanmelden door overmaking van € 15,00 p.p. naar rekeningnummer NL74 INGB 0005 3409 63  t.n.v. J.R. van Zwet te Oegstgeest o.v.v. uw jaar van aankomst en – indien van toepassing- uw lidnummer.

 

Erik Bree (1957), Henk Grootveld (1971), Herman Pabbruwe (1972), Wiltfried Idema (1980), Claudia van Harinxma thoe Slooten (1983),  Jan Rutger van Zwet (1987)