Historische Tafel

Datum en tijd: Maandag 10 februari 2020 - 17:00 uur
Locatie: Leeszaal, Plein
Titel: Historische Tafel
Georganiseerd door: Historische Tafel
Spreker(s): Ir. P.J. Weller
 
Programma: 17:00 uur, Aanvang borrel in de Gaanderij OCZ
18:00 uur, Aanvang lezing in de Leeszaal
19:30 uur, Aanvang diner in de OCZ

Voor alle Witteleden

 

Paul Weller (1946) studeerde in Delft met als afstudeerrichting: constructie kernreactoren. Hij werkte achtereenvolgens bij Urenco (uraniumverrijking met ultracentrifuges) en Shell. Na zijn pensionering in 2006 studeerde hij geschiedenis in Leiden. Zijn belangstelling gaat speciaal uit naar de naoorlogse Duits-Nederlandse betrekkingen en de geschiedenis van de Europese eenwording.
In 2019 verscheen zijn biografie ‘Alfred Mozer, Duitser, Nederlander, Europeaan (1905-1979)’.

Hij koos als titel voor zijn lezing:


Alfred Mozer; het veelbewogen leven van een hartstochtelijk pleitbezorger van een Verenigd Europa.

 

Alfred Mozer (München 1905-Arnhem 1979) verdedigde, als journalist van een socialistische krant, de zwakke Duitse Weimar-democratie tegen het oprukkend nazisme. Al in 1933 moest hij vluchten naar Nederland. Daarop volgden zeven jaren als politieke balling in Amsterdam en daarna vijf oorlogsjaren als onderduiker in Poortugaal. Na de oorlog werd hij Nederlander. Hij sloot zich aan bij de PvdA en werd er de eerste Internationaal Secretaris. In 1958 werd hij in Brussel politiek adviseur en kabinetschef van de eerste Nederlandse Eurocommissaris Sicco Mansholt. Zijn leven en werk speelden zich af tegen de achtergrond van de twee wereldoorlogen. Het maakte hem na de oorlog tot en hartstochtelijk pleitbezorger van een Verenigd Europa. Niet alleen vanwege de nieuwe dreigingen van de Koude Oorlog, maar ook vanuit een voortdurende zorg over een mogelijke terugval naar oude en nieuwe vormen van eng nationalisme.
In het kantoorgebouw van Euregio (het regionale Nederlands-Duitse samenwerkingsverband aan weerszijden van de grens) staat, pal op de grens in Gronau, het borstbeeld van Alfred Mozer dat in 1985 is gemaakt door koningin Beatrix. Een eer die maar weinig Nederlanders te beurt is gevallen.

  


U kunt tot en met woensdag 5 februari 2020 (schriftelijk) kosteloos annuleren.

Bij niet tijdig of geheel niet annuleren (no-show) is men 100% van de prijs