Damesdiner

Datum en tijd: Vrijdag 13 maart 2020 - 18:30 uur
Locatie: Plein
Titel: Damesdiner
Georganiseerd door: Sociƫteit De Witte
 

Voor de Witteleden en hun introducé(e)s

 

“Vrouwen die Werken aan Vrijheid”

  

Dit jaar staat in het teken van de viering van 75 jaar Bevrijding, het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties en het 70-jarig bestaan van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Vrede en veiligheid, vrijheid en gelijkheid, rechtsstatelijkheid – of het gebrek daaraan – raken eenieders bestaan. Nederland staat voor de bevordering van de internationale rechtsorde. De functie van mensenrechtenambassadeur van het Koninkrijk bestaat in 2020 20 jaar. In Nederland staat het thema van internationale vrouwendag dit jaar in het teken van vrijheid.


Jolien Schukking de Nederlandse rechter bij Europees Hof van de Rechten van de Mens &  Bahia Tahzib-Lie de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur gaan met Marlies de Ruyter de Wildt (Moderator)in gesprek over hoe hun werk en de instituties die zij vertegenwoordigen bijdragen aan het behoud van onze vrijheid nu en in de toekomst


Programma

18.30   uur                   Inloop, aperitief en voorgerecht, Groene Zaal

19.00   uur                   Start programma, Leeszaal

20.15   uur                   Walking diner en muziek, Groene Zaal


De kosten voor het walking diner, wijnarrangement en koffie/thee met lekkernijen bedragen € 52,00 per persoon.
Kledingvoorschrift: Tenue de Ville  
Eventueel kan het programma in het engels plaatsvinden afhankelijk van internationale deelname

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door overmaking van € 52,00 p.p. op rekeningnummer IBAN NL23 RABO 0383.105.021 t.n.v. Sociëteit De Witte o.v.v. uw naam, lidnummer en code 1303/DAMES


Uw betaling dient uiterlijk woensdag 4 maart 2020 in het bezit te zijn van de Sociëteit. Na ontvangst van uw betaling is er sprake van een definitieve reservering. Hiervan ontvangt u geen bevestiging. Indien u wel een bevestiging van uw betaling wenst, kunt u die per e-mail aanvragen via administratie@societeitdewitte.nl. Ook eventuele dieetwensen kunnen op dit e-mailadres worden doorgegeven.

U kunt tot en met dinsdag 10 maart (schriftelijk) kosteloos annuleren. 

Bij niet tijdig of geheel niet annuleren (no-show) is men 100% van de prijs verschuldigd.

Dit event wordt georganiseerd in samenwerking met Parfemmes tafel.


Biografie van de Sprekers

Jolien Schukking - Jolien studeerde internationale betrekkingen en dans aan Bennington College en rechten in Leiden. Zij heeft o.a. gewerkt bij de Raad van State, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als advocaat en als rechter, laatstelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Sinds april 2017 is zij rechter bij het EHRM te Straatsburg.

Bahia Tahzib-Lie – Bahia studeerde rechten in Utrecht en aan de University of Michigan. Ze promoveerde op het gebied van mensenrechten. Bahia heeft o.a. gewerkt bij de Universiteit Utrecht, de Raad van State, en bekleedt sinds 1996 verschillende functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, laatstelijk als Nederlands Ambassadeur in Qatar. Sinds september 2019 is zij de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur.


Marlies de Ruyter de Wildt – Voor Marlies is vertrouwen de essentie van vrijheid. In haar dagelijks werk creëert zij geloofwaardigheid van organisaties en teams vanuit haar adviesbureau BY TRUST.  Zij is actief in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende rollen waaronder Voorzitter bestuur Stichting Intern Toezicht Goede Doelen en Voorzitter Raad van Commissarissen Allerzorg. Zij draagt diversiteit een warm hart toe en zet zich hier al ruim 15 jaar voor in.