Historische Tafel

Datum en tijd: Maandag 9 maart 2020 - 17:00 uur
Locatie: Leeszaal, Plein
Titel: Historische Tafel
Georganiseerd door: Historische Tafel
Spreker(s): M.M.A. van Veen
 
Programma: 17:00 uur, Aanvang borrel in de Gaanderij OCZ
18:00 uur, Aanvang lezing in de Leeszaal
19:30 uur, Aanvang diner in de OCZ

Voor alle Witteleden

 

Monique van Veen (1960) studeerde prehistorie van Noord-West Europa in Leiden en Middeleeuwse archeologie in Amsterdam. Vanaf 1990 is zij als archeoloog werkzaam bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag (nu Archeologie & Natuur-en Milieueducatie). In de huidige functie als senior KNA-archeoloog en senior materiaalspecialist richt zij zich in hoofdzaak op het uitwerken van oude en nieuwe archeologische onderzoeken en het publiceren daarvan. Zij publiceerde in 2015: Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag. Een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 tot en met 2013.(Haagse Oudheidkundige Publicaties 19).

Zij koos als titel voor haar lezing:

 

Archeologie van het Binnenhof: Schatkamer of hoofdpijndossier?

De op handen zijnde renovatie van het Binnenhof maakt veel los, en niet alleen bij de historisch geïnteresseerde Hagenaar. Vanwege de politieke gevoeligheid moet de afdeling archeologie hier voorzichtig opereren. Onze insteek is dat het archeologisch bodemarchief van het Binnenhof het beste bewaard blijft in de bodem. Daar waar toch bodemingrepen nodig zijn, gaat dat in overleg met de afdeling Archeologie en gepaard met archeologisch onderzoek. Zeker is dat het vervangen van oude kabels en leidingen betekent dat het bodemarchief zal worden verstoord. Verstoringen die in het verleden zijn uitgevoerd hebben echter wel voor nieuwe inzichten gezorgd. Inzichten die nu al weer kunnen worden bijgesteld.

 

U kunt tot en met woensdag 4 maart 2020 (schriftelijk) kosteloos annuleren.

Bij niet tijdig of geheel niet annuleren (no-show) is men 100% van de prijs