Van Neurenberg naar Den Haag

Datum en tijd: Donderdag 26 maart 2020 - 19:00 uur
Locatie: Grote Zaal, Plein
Titel: Van Neurenberg naar Den Haag
Georganiseerd door: TZT Tafel
Spreker(s): Edmund Verbeet
 
Programma: 19:00 - 20:00 uur: Lezing

Voor alle Witteleden

 

Van Neurenberg naar Den Haag

 

De ongelofelijke ontwikkeling van het internationale volkerenstrafrecht

 

Het internationale volkerenstrafrecht vervolgt niet alleen de ‘kleine man’, maar ook de autoriteiten van formaat die zich schuldig hebben gemaakt aan volkerenmoord of aan misdaden tegen de menselijkheid. Met het Neurenberger Oorlogsproces werd een absoluut nieuwe weg ingeslagen.
Voor de eerste keer in de geschiedenis werden politiek en militair verantwoordelijken aangeklaagd en veroordeeld. Een verdere ontwikkeling van het internationale volkerenstrafrecht liet lang op zich wachten. Pas decennia later maakten het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal de weg vrij naar het "International Criminal Court (ICC)" in Den Haag. Helaas accepteren veel staten dit gerechtshof niet, maar desondanks wint het meer en meer aan betekenis en zijn al meerdere belangrijke vonnissen uitgesproken. Voormalig president van het Amtsgericht Emmerich, Edmund Verbeet (1949), deskundige op dit gebied, licht deze boeiende ontwikkeling toe als gast van de TZT Tafel, waarbij ook andere leden van de sociëteit, eventueel met een introducé, welkom zijn.

 

De lezing wordt gehouden in de Duitse taal. De heer Verbeet beheerst de

Nederlandse taal voldoende om in het Nederlands gestelde vragen te beantwoorden.

 

De heer Verbeet voltooide zijn rechtenstudie in 1973 aan de universiteit van Keulen en werd in 1979 benoemd tot rechter voor het leven. Deze functie oefende hij uit bij het Landgericht in Kleef, bij het Oberlandesgericht in Düsseldorf en bij het Amtsgericht Emmerich. Zijn actieve loopbaan beëindigde hij in 2014.

De heer Verbeet was vele jaren verbonden als docent bij de opleiding voor rechters en griffiers bij het Oberlandesgericht Düsseldorf en aan de Justizakademie van het land Nordrhein Westfalen. Tot 2017 was hij ook docent bij het SSR (Studiecentrum Rechtspleging), opleidingsinstituut vande Rechtspraak en het Openbaar Ministerie in Utrecht.

 

Aanmelding

U kunt zich tot 23 maart 2020 aanmelden via de intekenlijst op de lessenaar in de Gaanderij of bij de secretaris van de TZT Tafel per e-mail: rino.hoofdman@planet.nl