Historische Tafel

Datum en tijd: Maandag 9 november 2020 - 17:00 uur
Locatie: Leeszaal, Plein
Titel: Historische Tafel
Georganiseerd door: Historische Tafel
Spreker(s): Drs. J. Vervliet
 
Programma: 17:00 uur, Aanvang borrel in de Gaanderij OCZ
18:00 uur, Aanvang lezing in de Leeszaal
19:30 uur, Aanvang diner in de OCZ

Voor alle Witteleden

  

Jeroen Vervliet studeerde Geschiedenis en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte eerder bij De Nederlandsche Bank en bij de Universiteit Leiden. Inmiddels werkt hij ongeveer twee decennia voor de Carnegie-Stichting, de eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, als Directeur-Bibliothecaris. Zijn publicaties richten zich onder meer enerzijds op het leven en werk van Hugo de Groot (waarvan de Bibliotheek van het Vredespaleis een unieke collectie in bezit heeft).

 

Hij verzorgde samen met Prof. Mr. Robert Feenstra Mare Liberum 1609-2009, een kritische heruitgave van de oorspronkelijke tekst, vergezeld van een algemene en een boekhistorische inleiding en hij publiceert over de Vredesbeweging (ook omdat de Bibliotheek van het Vredespaleis de bijzondere Vredescollectie in bezit heeft). Mede in dat kader verzorgde hij (samen met Christien Uringa) in 2019 de nieuwe Nederlandse vertaling van Die Waffen nieder! van Bertha von Suttner. Deze roman die aanzette tot internationalistisch (tegenover nationalistisch) denken culmineert in internationaal-rechtelijke samenwerking en arbitrage als middel om via het recht tot vrede te komen.

 

Hij koos als titel voor zijn lezing:

 

De wording van Den Haag tot Juridische Hoofdstad van de Wereld rond 1900 en de rol van de vredesactiviste Bertha von Suttner

 

In de loop van de negentiende eeuw groeit enerzijds het nationalisme, maar er zijn ook bewegingen die juist de route naar de internationale samenwerking voorstaan. Na het zeventiende-eeuwse en Westfaalse denken over internationale relaties volgens het internationaal recht, waarbij altijd wordt verwezen naar Hugo de Groot, is de negentiende eeuw de tijd van het neo-Grotiaanse denken. Het is een periode van globalisering wegens de groeiende internationale handels- en scheepvaartcontacten. Er zijn meer dan 350 internationale arbitrages in de negentiende eeuw en er zijn juristen van naam, zoals de Nederlander Tobias Asser, die werken aan internationale conventies om tot een vreedzame wereld te komen. Er is echter, aan het eind van de negentiende eeuw in het bijzonder, ook een groeiende spanning tussen naties. Tsaar Nicolaas II roept landen bijeen in Den Haag om tot ontwapening te geraken. Uit deze conferentie ontstond in 1899 het Permanente Hof van Arbitrage. Zelfs de Tsaar las de pacifistische roman De wapens neer! van Bertha von Suttner, alsook Alfred Nobel en Henry Dunant; het boek beïnvloedde staatslieden en Bertha von Suttner werd een geziene figuur tijdens de Eerste en Tweede Haagse Vredesconferenties.

 

U kunt tot en met woensdag 15 april 2020 (schriftelijk) kosteloos annuleren.

Bij niet tijdig of geheel niet annuleren (no-show) is men 100% van de prijs