Historische tafel - DEN HAAG, een stad van rangen en standen door Paul Gerretsen

Datum en tijd: Maandag 12 september 2022 - 17:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Historische tafel - DEN HAAG, een stad van rangen en standen door Paul Gerretsen
Georganiseerd door: Historische Tafel
Spreker(s): Paul Gerretsen
 

Paul Gerretsen was leraar geschiedenis op het voormalige Nederlands Lyceum, rector van het VCL en Bibliothecaris van de universiteit Leiden.

 

Hij koos als titel voor zijn lezing: DEN HAAG, een stad van rangen en standen

 

Wie weet het niet? Er is nauwelijks een stad te vinden die zo’n segregatie kent als Den Haag. De uitdrukkingen zand en veen zijn gemeengoed. Zo ook Hagenaars en Hagenezen. De hang van de gezeten burgerij om op het zand te wonen blijkt bijvoorbeeld uit een mislukt project in het midden van de negentiende eeuw om in de nabijheid van het in opkomst zijnde industriële centrum rond het station Hollands Spoor een statige woonwijk te vestigen. Het Oranjeplein herinnert tegenwoordig nog aan deze vergeefse ambitie. De Hagenaars zochten het toch liever hogerop in de wijken Archipel en Duinoord. Hun plaats op het veen werd van lieverlee ingenomen door Hagenezen. De historicus Paul Gerretsen zal aan de hand van beeldmateriaal: kaarten, prenten en foto’s de typisch Haagse metamorfose van de residentie in de negentiende en twintigste eeuw schetsen. Een virtuele wandeling door het Den Haag van vroeger eeuwen. Nu eens betoverend mooi dan weer bedroevend naar.