Bibliotheek

Raadpleeg hier de digitale catalogus! 

 

De Bibliotheek van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit kent een lange geschiedenis. Een leeszaal en bibliotheek waren in de negentiende eeuw voor grote sociëteiten een vanzelfsprekende zaak. Vanaf

 het prille begin beschikte De Witte over een rijk voorziene leestafel met dag-, week- en maandbladen uit binnen- en buitenland.

In 1855 is besloten tot een statutaire erkenning en de promotie van de leestafel tot een 'leesinrigting'. Met de uitbreiding van het Sociëteitsgebouw in 1900 kreeg de Bibliotheek er een tweede ruimte bij, de huidige Leeszaal, aanvankelijk in art-nouveau- en dertig jaar later verbouwd in de Haagse art-decostijl.

De bibliotheek van De Witte behoort met ruim 26.000 boeken tot een van de grootste particuliere bibliotheken van Nederland

Het aanvullen van de collectie van de Bibliotheek vindt plaats op geleide van zwaartepunten die zijn vastgelegd in een beleidsplan van het College van Bestuur. Het zijn: voormalig Nederlands-Indië, geschiedenis, koningshuis, krijgsmacht, Den Haag, biografieën, politiek en diplomatie en Nederlandse en buitenlandse gelauwerde literatuur.

In de Bibliotheek zijn, met behulp van de daar aanwezige alfabetische- en systematische catalogus, de boeken op te zoeken. Tevens kunt u de catalogus digitaal raadplegen.

In de Leeszaal bevindt zich de Indische collectie, te weten boeken betreffende de militaire, economische en antropologische geschiedenis van het voormalig Nederlands-Indië uit de periode 1860 - 1946. Deze boeken zijn ter inzage en worden niet uitgeleend.

Een speciale kast in de Leeszaal is bestemd voor boeken van de hand van en aangeboden door Witteleden. Verder staan in de diverse kasten in de Leeszaal de complete series rode - en blauwe boekjes en almanakken van studentencorpora. In de tijdschriftenkast liggen de (inter)nationale tijdschriften.

In de ruimte boven het Uitleenbureau, bereikbaar via de wenteltrap, bevindt zich de Atlassenkamer. Hier bevinden zich de oudste boeken van de collectie samen met grote plaatwerken en atlassen.

 

Sinds 2012 is een indrukwekkend aantal schenkingen ten behoeve van de Atlassenkamer gedaan.


De Bibliotheek is toegankelijk met de lidmaatschapspas met magneetstrip. Alle boeken, tenzij anders vermeld, kunnen door de leden worden geleend.

De uitleentermijn bedraagt drie weken. Verlengen is mogelijk. 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Bibliotheekcommissie: de heer drs. R. Wijnants via een e-mail naar het Secretariaat.