SLUITING De Witte in verband met Corona-uitbraak

15 maart 2020 - 21:23 uur

 

Van regeringszijde is, als vervolgmaatregel bij het tegengaan van verspreiding van het Corona-virus, de sluiting van de horeca afgekondigd met ingang van 15 maart 2020, 18:00 uur.

Het College van Bestuur geeft hieraan gevolg. Dit betekent dat effectief met ingang van 16 maart 2020 de sociëteit gesloten zal zijn voor de afgekondigde periode tot en met 28 april 2020.

 

Leden die reeds betaling hebben gedaan voor evenementen in deze periode ontvangen die uiteraard retour.

 

Het College van Bestuur heeft de ontwikkelingen tot hiertoe gevolgd en daarop zijn afwegingen gemaakt, laatstelijk per 12 maart 2020. Het is spijtig dat sluiting nu een feit is, maar het College onderschrijft het belang van deze maatregel.

Het bestuur hoopt op uw aller begrip. Vanzelfsprekend houdt het bestuur aandacht voor de hieruit voor de sociëteit voortvloeiende gevolgen, waaronder die voor onze gewaardeerde medewerkers.

Zodra nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven voor nadere mededelingen, ontvangt u hierover uiteraard bericht. Laten wij hopen dat deze sluiting van relatief korte duur mag zijn.

 

College van Bestuur